2016

 

Julkonserterna

 

 

Jonas Rannila, dirigent
Hedvig Paulig, sopran
Joel Forsström, tenor
Petros Paukkunen, orgel
Lea Tuuri, violin I
Elias Lassfolk, violin II
Saara Kurki, altviolin
Pinja Lahti, cello
Oskari Hänninen, kontrabas
Bengi Canatan, harpa

Juloratoriet arrangerad för manskör av Juhani T. Vesikkala (2016)

Manifestum har under sin femåriga historia ordnat välbesökta och högklassiga julkonserter. Kören har under sin konstnärliga ledare Jonas Rannila finslipat sin strategi som bygger på ett klassiskt sångideal genom att bredda sin egen repertoar inom den romantiska musiken med nya arrangemang.

Inför julen 2016 beslöt kören att beställa en manskörssättning av Camille Saint-Saens högtuppskattade juloratorium, (ca. 35 min. musik) av musikern komponisten Juhani Vesikkala. Tanken var att arrangera körsatserna i juloratoriet så att de passar för manskör. Samtidigt skrivs några av de korta baryton solona om för kör. Hela arrangemanget görs helt i enlighet med Camille Saint-Saens musik. Inga nya noter skrivs in i verket utan arrangemanget bygger på Saint-Saens egen orkestrering och arrangemang. 

Recension av Mats Liljeroos om konserten i Johanneskyrkan här.
Recension gällande konserten i Lovisa kyrka här.

Carmina Burana

Carl Orff: Carmina Burana

Onsdag 12.10.2016 kl. 19.00   
Borgå Konstfabrik                  
Lördag 15.10.2016 kl. 19.00    
Tempelplatsens kyrka, Helsingfors

Carl Orffs Carmina Burana baserar sig på medeltida diktning som hyllar dryckenskap, frosseri, spel och dobbel. Nu framförs verket i en mäktig storproduktion med landets främsta solister och körer som profilerat sig i det finska musiklivets främsta led.

Jonas Rannila, kapellmästare
Marjukka Tepponen, sopran
Teppo Lampela, kontratenor
Ville Rusanen, baritonManifestum
Somnium Ensemble (instudering Tatu Erkkilä)
Kaisaniemen ala-asteen kuoro (instudering Anna Hurme och Elina Suoranen)

Pianister: Roope Gröndahl och Erkki Korhonen
Sibelius-Akademins slagverksgruppLeif Nystens recension av konserten i Borgå:

"Medeltida vardagslyrik

Manskören Manifestums initiativ att uppföra kantaten Carmina Burana fyllde nästan hela Konstfabriken i Borgå onsdagen den 12 oktober. Publiken fick njuta av ett sällsamt vokalverk som är både tillgängligt och imponerande. Dirigenten Jonas Rannila bemästrade den drygt hundramanna besättningen med bravur.

Carl Orffs frodiga beskrivning av mänskligheten

“Allt jag hittills har komponerat och som du olyckligtvis har publicerat, kan förstöras. Med Carmina Burana börjar mina samlade verk.”

Citatet är fritt översatt ur Carl Orffs brev till sin förläggare efter att kantaten hade uruppförts år 1937. Och visst är musiken karaktäristisk, rytmiskt suggestiv, medryckande och ställvis också vackert melodisk. Innehållet är frodigt, kryddat av lust och mänskliga lockelser, ställvis rent av oväntat fantasifullt för att ursprungligen ha ingått i ett klosters litterära samlingar under medeltiden.

Carl Orff var en tysk tonsättare som i musikpedagogiska kretsar har gått till historien som en skapare av skolmusik. För den stora publiken har kantaten Carmina Burana haft den största genomslagskraften. Kantaten finns i två versioner, en med symfoniorkester och en där orkestern ersätts av dubbla flyglar. Gemensamt för bägge versionerna är en massiv körsats, tre solister och en omfattande slagverkssektion.

En scen på bristningsgränsen

Konstfabrikens scen var fylld till brädden. Den avlånga konsertsalen svalde dock väl musiken, som innehåller ett stort mått perkussiva effekter och storslagna klanger. Inledningen och avslutningen består av Fortuna, imperatrix mundi som anger tonen åt hela kantaten. Det som gör kantaten så sällsam är texterna, som är hämtade från samlingar som härstammar från klostret i sydtyska Benedictbeuren, troligen från 1100- och 1200-talen.

Det latinska namnet Carmina Burana, sånger från Beuren, var ett påfund av Johann Schmeller, som bearbetade och gav ut texterna år 1834.

Trots att varje kvadratmeter av scenen var bemannad kunde publiken ta del av dansaren Oskari Kymäläinens behagfulla och talande dansanta gester bland annat där musiken beskriver den idylliska tillvaron på en äng. För övrigt är kantaten indelad i avsnitt som bär rubriker enligt den dominanta stämningen: introduktionen beskriver tidens obönhörliga gång och mänskans maktlöshet inför ödet, sedan avbildas den livsgivande årstiden, våren, och efter den pastorala ängen fångas man av krogens lockelser, därefter följer ett långt avsnitt som handlar om såväl andlig som kroppslig kärlek, och slutligen sluts cirkeln då man igen besjunger Fortuna, världarnas härskarinna.

Som texter ger Carmina Burana en annorlunda bild av medeltiden, än den som eftervärlden har uppfattat som mörk och full av vidskepelse och kyrkans godtyckliga vanmakt.

Hög konstnärlig nivå

Även om Manifestum och de övriga körerna sjunger av egen lust och utan syfte att livnära sig på musiken nådde uppförandet en hög professionell nivå, vilket självklart till stor del beror på solisterna Marjukka Tepponen, Teppo Lampela och Ville Rusanen, liksom pianisterna Roope Gröndahl och Erkki Korhonen. Och dirigenten Jonas Rannilas (f. 1989) agerande övertygar med sin stringenta slagteknik och förmåga att entusiasmera, vilket hans musikerperson lyckades förmedla också till publikläktaren.

Sibelius-Akademins slagverksensemble gjorde ett exakt arbete med stort dynamiskt register. Också uppförandets längd på en dryg timme torde falla den mest otåliga konsertbesökaren i smaken, låt vara att Konstfabrikens publik kunde ha varit litet mindre korrekt med etiketten och visat sin uppskattning då Oskari Kymäläinens första dansnummer hade avslutats.

Den som har möjlighet kan ännu uppleva Carmina Burana i Helsingfors på lördag, den 15 oktober.

Fotnot: Manskören Manifestum, Somnium Ensemble, Kaisaniemen koulus musikklasser åk 3 och 6, pianisterna Roope Gröndahl och Erkki Korhonen, Sibelius-Akademins slagverksensemble, solisterna Marjukka Tepponen, sopran, Teppo Lampela, kontratenor, Ville Rusanen, baryton och danskonstnären Oskari Kymäläinen uppför Carmina Burana av Carl Orff lördagen den 15 oktober kl. 19.00 i Tempelplatsens kyrka i Helsingfors. Dirigent är Jonas Rannila. En intervju med honom och projektets producent Jan Salvén kan höras på Arenan."

Leif Nysten

 

 

Mats Liljeroos recension i HBL av konserten i Tempelplatsens kyrka:

"Carmina Burana och en oemotståndlig tidlöshet

Framförandet i Tempelplatsens kyrka blev en klar framgång, inte minst tack vare Jonas Rannilas klara vision.

KÖRMUSIK  Carl Orff: Carmina Burana

Manskören Manifestum, Somnium Ensemble, Kaisaniemen koulus musikklasser, SibA Percussion Ensemble i Tempelplatsens kyrka 15.10. Dirigent: Jonas Rannila. Solister: Marjukka Tepponen, sopran, Ville Rusanen, baryton, Teppo Lampela, kontratenor. Roope Gröndahl & Erkki Korhonen, piano, Oskari Kymäläinen, Aada Mulari & Sofronia Pavlidi, dans. Körinstudering: Tatu Erkkilä (Somnium Ensemble), Anna Hurme & Elina Suoranta (Kaisaniemen koulu).

Att i egenskap av amatörkör ordna en konsert med Carl Orffs Carmina Burana i Tempelplatsens kyrka en lördagskväll utan några verkligt heta publiknamn är ett vågspel som kan sluta på två sätt: succé eller fiasko.

Manskören Manifestum och primus motorn Jan Salvén satsade dock på rätt häst. En fullsmockad kyrka visste inte till sig av fröjd efter ett sagolikt elektrifierande framförande av ett stycke som än en gång bevisade sin oemotståndligt obändiga tidlöshet. Att 1200-talsmunkarna hade hur skoj som helst undgick sannerligen ingen.

Orff lånar friskt från såväl Stravinsky som populärmusik och allt känns fortfarande precis lika fräscht som för 80 år sedan. Originalet är skrivet för symfoniorkester, men den saknade ingen när Sibelius-Akademins åtta slagverkare jämte Roope Gröndahls och Erkki Korhonens piano satte i gång ett rytmmaskineri som heter duga.

Kreativ växel

Manifestum hade sträckt ut handen mot ungdomliga kammarkören Somnium Ensemble samt ett antal nog så avgörande damröster från olika nyländska toppensembler och för en gångs skull var balansen stämmorna emellan i skick. Manifestumdirigenten, Segerstameleven Jonas Rannila, höll samtliga trådar i sin hand på ett sätt som var oerhört imponerande. De raska tempona var verkligt rörliga, medan de mer lyriska avsnitten präglades av ett lugn som kändes fullkomligt rätt avvägt. Solisterna med Ville Rusanen (vilken falsett!) och Marjukka Tepponen i spetsen var ypperliga. Barnkören från Kaisaniemen koulus musikklasser satte en härlig guldkant på klangvärlden och Oskari Kymäläinen och hans två mycket unga dansadepter påminde om att verktiteln trots allt är ”scenisk kantat”.

Det verkar som om Manifestum har fått in en oerhört kreativ växel och det är bara att hoppas på att idéfabriken går på högtryck även framdeles. Carmina Burana är, som bekant, blott första delen av en trilogi, som därtill består av Catulli Carmina och Trionfo di Afrodite. Vågar man hoppas på ett sceniskt förverkligande av den kompletta trilogin?"

Mats Liljeroos Musikkritiker

 

 

Romantiker och modernister

Fre. 20.5.2016 kl.19.00 Finströms kyrka, ÅlandLör. 21.5.2016 kl. 19.00 Jomala kyrka, Åland

Manskören Manifestum
Jonas Rannila, dirigent
Kasmir Uusitupa, violin
Jonathan Roozeman, cello
Petros Paukkunen, orgel

Segerstam - Donner - Palmgren - Wagner - Sibelius - Pärt - Bruckner

 

Manifestum besöker Åland och den lokala kören Mariehamnskvartetten 20 – 23 maj 2016.

Manifestum framför större och lite ovanligare manskörsverk på sin turné. Turnén innehåller tre konserter. Två är kyrkokonserter varav den ena hålls i Finströms kyrka fred. 20.5 och den andra i Jomala kyrka lörd. 21.5. Kören ger också en lättare konsert i Smakbyn sönd. 22.5. I konserterna kommer kören att framföra bl.a musik av Felix Mendelssohn- Bartoldy, Arvo Pärt och Rickhard Wagner. Kören uppmärksammar också i sitt program Modernisternas 100 års jublileum. Med på repetoaren finns musik till text av Edith Södergran, Gunnar Björling och Elmer Diktonius. Eftersom kören inte hittade något verk för manskör komponerad till Henry Parlands dikter har kören beställt ett nytt verk av Leif Segerstam som uruppförs på resan. Verket är komponerat till en av Henry Parlands dikter som handlar om lokomotiv. Verket som är ca. 7 minuter långt är skrivet för manskör, tre körtenorsolister, violin, cello och orgel/piano. Manifestum vill med denna beställning berika den Finlandsvenska körmusiken och hoppas att även andra manskörer framför detta verk i framtiden. Kören vill samtidigt föra fram en av våra finlandsvenska modernister. Med på körens resa är cellisten Jonathan Roozeman som var en av finalisterna i cellotävlingarna i St Petersburg förra hösten. Övriga instrumentalister är Petros Paukkunen som är en av landets mest lovande organister och violinisten Kasmir Uusitupa som i dagarna tilldelades en Stradivarius violin (Den Iiriska) av Pohjola Norden för de tre kommande åren.