Sibelius - influenser

Manskören Manifestum framför musik av Sibelius och hans samtida tonsättare.

Med temat Sibelius - Influenser ger Manskören Manifestum, som i år firar sitt 5-års jubileum en konsert i Drumsö kyrka tisdagen 14.4 kl. 19.00 och i Kuusankoski kyrka torsdagen 16.4. kl. 19.00. 

Manifestums klangideal är en fullödig klassisk sångteknik som ger möjlighet att även inkludera mer omfattande verk i repertoaren.

Konstnärer

Jonas Rannila som under hösten kommer att slutföra sina studier vid Sibelius Akademin leder kören.  Han har trots sin ringa ålder hunnit leda ett flertal körer samt fungerat som vice kapellmästare vid Helsingfors Festspel,  och för produktioner vid Tammerfors Opera och Nyslotts Operafestival.

Som konfrerencier under konserten (i Drumsö) kommer Sibelius kännaren och diplompianisten, Mus Dr. Folke Gräsbeck att ge en initierad inblick i den musik som kören framför.  Vid orgeln sitter Petros Paukkunen som har slutfört sina studier vid Sibelius Akademin med lysande vitsord. 

Paukkunen har kompletterat sina orgel studier vid Amsterdams konservatorium under ledning av Jaques van Oortmerssen.

Program

Kören framför ett urval av Sibelius klassiska manskörs kompositioner som influerats av Kareliansimen (ex.  Sortunut ääni, Sydämeni laulu, Venematka, Till havs och Jone Havsfärd).  Vid konserten framförs även den femte satsen ur Kullervo symfonin till orgel ackompanjemang.

Sibelius både fick inspiration av flere tonsättare och påverkade många kompositörer genom sin egen produktion.  Manifestum framför Richard Wagners älskade verk Pilgrimskören ur operan Tannhäuser samt nattvards körsatsen ur operan Parsifal.  Konsertprogammet innehåller också sånger av Edvard Grieg och Carl Nielsen som, även han i år uppmärksammas med jubileum.  Mer nydanande musik  representeras av Erik Bergman, Einojuhani Rautavaara och Arvo Pärt.  Som avslutning på konserten får vi icke helt överraskande höra kören framföra Finlandia hymnen.

Konstnärer

Jonas Rannila
Dirigent

Petros Paukkunen
Orgel

 

Folke Gräsbäck
Konfrerencier